Handelsbetingelser
Hjælp

   NcM Logo  hvid

Produkter:

Hos Næstved Cykel-Motion.dk kan der købes fysiske varer som f.eks. klubtøj samt ikke-fysiske varer som f.eks. kontingent eller deltagelse i et arrangement. Med mindre andet specifikt fremgår, så kræver det medlemskab af Næstved Cykel-Motion at købe på naestved-cykel-motion.dk.

Produktinformation:
For fysiske varer, oplyses varens væsentlige egenskaber på naestved-cykel-motion.dk, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til naestved-cykel-motion.dk via info@naestved-cykel-motion.dk.

Kontingent vedr. medlemskab der købes og betales via naestved-cykel-motion.dk er gældende for ét år - hvilket år vil fremgå af siden hvor der købes. For andre ikke fysiske varer vil informationen være tilgængelig samme sted som købet foretages - f.eks. vedr. tilmelding til et løb eller et andet arrangement.

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Priserne ændres løbende - og ofte fra dag til dag. køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Næstved Cykel-Motion accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på naestved-cykel-motion.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra naestved-cykel-motion.dk udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til naestved-cykel-motion.dk om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem køber og naestved-cykel-motion.dk er først indgået, når naestved-cykel-motion.dk ved en ordrebekræftelse eller en faktura eller en SMS accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling:
De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra naestved-cykel-motion.dk. Dette gælder for fysiske varer for ikke fysiske varer trækkes beløbet med det samme.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation:
Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
naestved-cykel-motion.dk har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for naestved-cykel-motion.dk's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og naestved-cykel-motion.dk, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Næstved Cykel-Motions egen beskrivelse.

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Næstved Cykel-Motions kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Næstved Cykel-Motion afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret
Meddeler køber Næstved Cykel-Motion, at køber har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Næstved Cykel-Motion det modtagne beløb. Dette gælder kun fysiske varer; således gælder det ikke betaling for f.eks. kontingent eller deltagelse i arrangementer.

Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Du kan også fortryde dit køb ved at nægte modtagelse af forsendelsen.
Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) - det gælder ikke varer afhentet i vor butik og heller ikke varer solgt til virksomheder.

Næstved Cykel-Motion betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Hjemmesiden www.naestved-cykel-motion.dk drives af foreningen:


Næstved Cykel-Motion CVR nr: 30472977
TELEFON 42912842, ADRESSE Østervej 2A, 4700, Næstved
E-mail: formand@naestved-cykel-motion.dk

Forbehold for ændringer:
Næstved Cykel-Motion forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Links:
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service www.pbs.dk
FDIH / Forbrugerrådet www.fdih.dk
Forbrugerstyrelsen www.forbruger.dk
Forbrugerrådet www.forbrugerraadet.dk
Forbrugerinformation www.forbruger.dk

Opslagstavlen

Annoncer

Velkommen til

Søren Jørgensen
Lene Gottlieb
Anders
Andreas Nielsen
René Skou Skafte
Thomas Sørensen
Thomas Kirk
Gitte Brøndel
Kasper Nordskilde
Lili Marlene Larsen
Jakob Brandt
Christian Gram Larsen
Dennis Ango Jeppesen
Jørgen Groth
Susanne Boesen

Næstved Cykel-Motion på strava.com