Opfyldelse af fortegningspligten - dokumentationskravet
Hjælp

   NcM Logo  hvid

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i:


Næstved Cykel-Motion
Østervej 2A
4700 Næstved
CVR: 30472977

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 06.06.2018

1.   Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Kontaktoplysninger på navngivne personer.

Følgende bestyrelsesmedlemmer:

Formand Claus Lücking
formand@naestved-cykel-motion.dk
Mobil 2543 8823

Kasserer Jens Andersen
ks@naestved-cykel-motion.dk
Mobil 4047 3005

2.   Hvad er formålene med behandlingen?

Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.

Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.

a)   Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning.

b)   Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt årlig indberetning til det centrale foreningsregister.

c)   Udbetaling af kørselsgodtgørelse og tilskud til klubaktiviteter.

3.   Hvilke personoplysninger behandler vi?

Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger.

Almindelige personoplysninger:

a)   Navn

b)   Adresse

c)   Mailadresse

d)   Mobilnummer

e)   Fødselsdato

f)    Køn

g)   Adresse

h)   Billede (ikke obligatorisk)

i)     Medlemsnummer

j)    Indmeldelsesdato

k)   Udmeldelsesdato

l)     Hold (ikke obligatorisk)

m) Dato for seneste kontingentindbetaling

n)   Type af medlemskab

o)   Pårørendes navn (ikke obligatorisk)

p)   Pårørendes telefon nummer (ikke obligatorisk)

q)   Ønske om info sms

r)    Medlemskab af bestyrelse og/eller udvalg

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

Ingen

4.   Hvem behandler vi oplysninger om?

De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger.

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a)   Medlemmer

5.   Hvem videregives oplysningerne til?

Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.

Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

a)   Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives til DGI og specialforbund under DIF, når vi i foreningen har en berettiget interesse heri

6.   Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?

Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår.

a)   Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmer

i op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør.

7.   Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres.

Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen hos hosting virksomheden i123 for hvilken der eksisterer en separat databehandleraftale.

8.   Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er?

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.

Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.

9.   Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

a)   At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

b)   At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

c)   At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

Vores IT-system kan følgende:

a)   Foretage automatisk sletning når et medlem ikke længere skal være registreret jf. punkt om sletning af oplysninger

b)   Medlemmerne kan selv vedligeholde oplyninger om personlige forhold via hjemmesiden efter login.

c)   Kun bestyrelsen kan vedligeholde alle oplysninger for et medlem.

Opslagstavlen

Annoncer

Velkommen til

Grethe
Andrea Holm Hansen
Maria Andersen
Søren Jørgensen
Lene Gottlieb
Anders
Andreas Nielsen
René Skou Skafte
Thomas Sørensen
Thomas Kirk
Gitte Brøndel
Kasper Nordskilde
Lili Marlene Larsen
Jakob Brandt
Christian Gram Larsen

Næstved Cykel-Motion på strava.com