Klubben råder ikke over nogen forsikring som dækker hvis en cykelholder bliver væk eller bliver beskadiget mens du har den.
Det påhviler derfor låneren at erstatte en bortkommen eller beskadiget holder.

Før tilbagelevering kontrolleres det at alt virker som det skal herunder lys. Hvis der er mangler så udbedres disse inden tilbagelevering.