Generalforsamling 2023

Antal tilmeldte: 46/200 Pris: 0 DKK Lokation:
Nygårdsvej 62
4700 Næstved
Dato:
22-03-2023 18:30 - 21:30
Sidste frist for tilmelding:
20-03-2023
Beskrivelse

Ordinær generalforsamling hos Næstved Cykel-Motion onsdag d. 22 marts 2023.

Afholdes på Kobberbakkeskolen afd. Sjølund. Nygårdsvej 62, 4700 Næstved

18:30-21.00  (Forplejning fra 18:30-19:00. Tilmelding via hjemmesiden af hensyn til indkøb)

Foreningen byder ligeledes på kaffe og kage.

Agenda:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Valg referent
  4. Bestyrelsens beretning
  5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  6. Fremlæggelse af budgetforslag
  7. Kontingentfastsættelse –

Kontingent fortsætter på kr 350.-

  1. Indkomne forslag: (Skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen)

Forslag vedr klubtur 2024 fra medlemsmødet 2022:

Kr Himmelfartsferien ligger d 9-12/5 2024(Evt med forlængelse, afhængig af destinationen)

Forslag til destinationer:

-Silkeborg

-Viborg

-Hallandsåsen (Sverige)

-Gardasøen (Italien)

-Calpe (Spanien)

-Mallorca (Spanien)

 

 

  1. Valg i henhold til foreningens vedtægter:

-Bestyrelsesmedlem Christina Flems -Villig til genvalg

-Bestyrelsesmedlem Rene Winther Larsen- Villig til genvalg

-Bestyrelsesmedlem Peter Kragh -Villig til genvalg

- 1 Suppleant (Vi har pt kun 1 suppleant, men ønsker 2. Vedtægterne giver mulighed for 2 suppleanter)

     10.    Gennemgang af foreningens udvalg:

              - Træningsudvalget

             - Forårsløbsudvalget

             - Kaptajnsudvalget

             - NCM MTB løb

             - TEamQ

              - Klubtøj

-Eventuelt.

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK

Du skal være logget ind og aktivt medlem for at deltage