Generalforsamling med Pizza show

Antal tilmeldte: 5 Pris: 0 DKK Lokation:
Kobberbakkeskolen, Nygaardsvej 62
4700 Næstved
Dato:
10-03-2021 18:00 - 21:00
Sidste frist for tilmelding:
07-03-2021
Beskrivelse

Det er tid for årets generalforsamling som iflg. vedtægterne skal afholdes inden udgangen af marts måned.

Generalforsamlingen begynder kl. 19:00 men for dem der har lyst, er det muligt at tilmelde sig til lidt pizza bufet fra kl. 18:00. Brug tilmeldingsknappen som normalt. Selve generalforsamlingen kræver naturligvis ikke tilmelding. Men ønsker du at stemme skal du have betalt kontingent for 2021.

Dagsorden i flg. vedtægterne:

Valg af dirigent
Valg af 2 stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Fremlæggelse af budgetforslag.
Kontingentfastsættelse
Indkomne forslag
Valg i henhold til foreningens vedtægter
På valg er:
a. Kasserer Jens Andersen. Genopstiller ikke.
b. Bestyrelsesmedlem Tonny Pedersen. Villig til genvalg
c. Bestyrelsesmedlem Anette Bay-Hansen.
d. Suppleant Michael Olsen.
e. Suppleant Grete Petersen.
f. Revisor.
g. Revisor suppleant.
Gennemgang af foreningens udvalg
Eventuelt
Du finder i øvrigt vores vedtægter her.

Bestyrelsen ser frem til stort fremmøde!

Poul Larsen
Formand

Kontakt info

Disse informationer er krævet til at gennemføre online betalinger i henhold til de nye EU regler for sikker online betaling (3D secure). Læs mere omkring dette her.

Pris: 0 DKK

Du skal være logget ind og aktivt medlem for at deltage