Nyhedsbrev Juni 2021

01-07-2021

 

NCM sommer nyhedsbrev 2021  

 

Generalforsamling.

Generalforsamlingen blev afholdt den 14-6.

Der var ikke mange der var mødt op, jeg skal beklage at jeg ikke har sørget for at sende service SMS ud rettidigt. Det ville givetvis have øget tilslutningen.

Vi fra bestyrelsen takker for jeres engagement og gode input.

Der er referat tilgængeligt her

Se også vore opdaterede vedtægter her

Team Q.

Team Q har valgt at flytte deres træningstider til tirsdage kl. 18.00 og der meget flot tilslutning. 15-20 kommer gerne, det bliver til rødt og grønt hold.

Sussi har valgt at holde en pause som kaptajn.

Der af blevet afholdt struktureret træning på Vejlø med god feedback. Team Q har ligeledes deltaget i struktureret træning sammen med herrerne.

Deltagelses i løbet rundt om Søerne er det også blevet til, hvor Annette Bay fik en flot andenplads.

Bike Burger & Beer.

Vi gentager tidligere års succes, den 4. september er dagen for arrangementet. Gå ind på kalenderen og meld jer til

Vi cykler en tur fra 09:30 – 11:30. derefter er der mad og drikke. Claus Lücking har som sædvanlig sørget for fantastiske speciel bryggede øl som vi kan smage

Bagerstop.

Dejligt at vi igen kan køre flere sammen og vi kan tage vore sociale stop, det har jeg været med til flere gange nu og jeg håber at I alle benytter jeg af det.

Klubtøj.

Der er nu igen muligt at bestille klubtøj med 50% rabat. Log jer ind på hjemmesiden og vælg Jeg er medlem/Klubtøj og find link til shoppen nede på siden.

Der er ikke åben for ordre på nuværende tidspunkt, men der kommer besked ud når der kan bestilles.

Rundt om Næstved.

RON er planlagt til gennemførelse den 26. september 2021.

Der skal i den forbindelse bruges en masse medhjælper til diverse opgaver. Derfor må i meget gerne og allerede nu give Brian Sørensen besked om I kan hjælpe til.

Kontakt: brian.sorensen@outlook.dk

Nyt fra Kaptajn udvalget

Mange gode initiativer fra udvalget, hvor der har være fokus på at sikre vi har ensartet struktur i vores kaptajn arbejde.

Fokus på at vi holder træningen indenfor de aftalte 2 timer

Sikre at grupperne ikke er for store og de fungerer homogent.

Ved afholdte kaptajn møde blev der evalueret og der kommer nyt fra udvalget snarest.

Klubture 2021.

Colmar turen er nu planlagt til den 21-26. august 2021 og sidste rater er opkrævet. Der blev afholdt infomøde den 21-6.

MTB tur til Silkeborg er under planlægning

Nyt fra bestyrelsen.

Herligt at vi kan møde fysisk igen.

Der er konstitueret en ny bestyrelse, efter generalforsamlingen den 14-6.

Mange tak til Jens Andersen for 4 år som Kasserer, meget flot arbejde i en udfordrende periode.

Mange tak til Anette for 2 års arbejde og også mange tak til Grethe for arbejdet som suppleant.

Nye medlemmer:

Christina Flems som Kasserer

Peter Andersen afløser Anette

Rene Winther Larsen afløser Grethe

Vi har besluttet at vi gennemfører en temperaturmåling i klubben. På samme måde som blev gjort for nogle år siden.

Der kommer mere om dette lidt senere.

Fra formanden.

Vi er på 238 medlemmer pr den 01-07-2021. så det går i den rigtige retning. Jeg vil også sige tak de alle vore nye medlemmer, der er kommet mange i løbet af 2021.

Vi har søgt DGI om tilskud til et medlems hverve initiativ og det har vi modtaget.

Vi går nu i gang med at få dette projekt sat i gang, vi vil indgå en aftale med Motivu.

Motivu har specialiseret sig i målrettet markedsføring for idrætsforeninger. I kan læse om Motivu her.

Vi vil i den nye bestyrelses tage en gennemgang af vores nuværende klubstruktur og se om der kan være områder hvor vi skal prøve noget nyt.

Vi holder jer orienteret om dette.