Referat fra Medlemsmøde 16. november 2022

29-11-2022

Kan være et billede af 2 personer, folk, der står og indendørs

Referat medlemsmøde 16/11 2022

Efterårsløbet :

Efterårsløbet (tidligere Rundt om Næstved) blev forsøgt i et nyt koncept, med flere omgange på en mindre rute. Da der var tre uger til afviklingen, var der kun 3 tilmeldte. Det blev vurderet, at forhåndsinteressen var for lille til det økonomisk og arbejdsmæssigt kunne svare sig, og løbet blev aflyst.

Generelt har der været en ”afmætning” på MTB løb efter Corona. Det er stemning for, at konceptet Efterårsløbet/RON skal bibeholdes men i sin oprindelige form. Måske ligger det for tidligt på Vintersæsonen, og skal flyttes til februar måned, som det var engang. I september er der stadig en del der kører racercykler.

Mange vil tilmelde sig løb på dagen, når de kender vejr og dagsform. Det er derfor ikke altid antal forhåndstilmeldinger kan bruges som pejlemærke, men tre så kort tid før afholdelse, er alligevel for lidt.

 

Forårsløb 2023:

Arbejdsgruppe er på plads og er i gang med planlægning. Der er søgt om sponsorater, og allerede givet tilsagn. Der skal bruges hjælpere – både på selve om lørdagen til opstilling af rute og især SØNDAG d. 16/4. Meld gerne allerede nu til arbejdgruppen , hvis du har mulighed for at hjælpe. Arbejdsgruppen består af : Poul Larsen, John Andersen, Christian Gram Larsen, Frank Møller Nielsen, Sussie Bolvig og Anette Gertsen. Overskuddet fra forårsløbet omsættes i klubben til tilskud til medlemmerne -enten i form af tur-tilskud, bagerstop/forplejning eller tøjkøb.

 

Forårsklubtur 2023:

Oprindelige reservation var til et vandrehjem i Allinge-Sandvig, men de har i mellemtiden solgt vores pladser til et andet arrangement. Jørgen Groth har arbejdet hurtigt og fundet et alternativ i Nexø. For at være sikret vores pladser, skal vi denne gang betale halvdelen i depositum. Derfor bliver snarest åbnet  for tilmeldinger og betaling til klubturen, og der lukkes for tilmelding allerede i januar.

Rejsedatoer: ud onsdag d. 18/5, hjem søndag d. 21/5.

 

Forårsklubtur 2024

Kr. Himmelfartsferien ligger d. 9-12/5 2024 (evt med forlængelse, afhængig af destination)

Forslag til destinationer:

Silkeborg

Viborg

Hallandsåsen (Sverige)

Gardasøen (Italien)  

Calpe (Spanien)

Mallorca

Drøftes og besluttes på Generalforsamlingen marts 2023.

 

Rundtur i Udvalg

Præsentation af de forskellige udvalg (MTB, kaptajns, Trænings, Team Q) og hvad året har budt/byder på inden for de respektive udvalg.

 

Klubtøj

God respons på kvaliteten af det nye klubtøj. Vores udfordring er, at vi er en relativt lille klub og det derfor kan være svært at lave bestillinger da der skal bestilles mindst 5 ell 10 af den enkelte model, før firmaet vil trykke det til os. Klubben løser det ved at lave et lidt mindre udvalg af tøj, lave én årlig tøjbestilling, og ved at supplere op ved at købe ekstra ind, hvis der blot mangler et par stykker tøj for at nå minimumsbestillingen. (Det er kun modellen der skal være ens – det må gerne være forskellige størrelser). Det betyder klubben kommer til at ligge inde med nogle ”overskudsmodeller” i et begrænset udvalg størrelser, der kan købes via hjemmesiden

Der skal bestilles tøj igen inden 11/1 2023, og til næste omgang tøjkøb giver klubben en voucher på 400 kr.  Der er ca 2 måneders leveringstid. Der kom et forslag om et ”interesse ark” (excell ell lign) hvor medlemmer kunne tilkendegive hvad de ønsker at købe, for at øge chancerne for at kunne fylde en ordre op af nogle af de mere ”sjældne” stykker tøj.

 

Økonomi

Bestyrelsen planlagde med et underskud i 2022 på knap 50.000 kr fordi der skulle gives meget tilbage til medlemmerne i år – primært som tilskud til tøj og til forskellige ture og sociale arrangementer. Selvom der ikke kom et overskud fra et efterårsløb, ser det alligevel ud til vi kommer ud af året med et lille overskud, og ligger altså et stykke fra det budgetterede. Årsagen er, at der ikke er givet ret meget ud til klubture (manglende efterspørgsel og aflyst efterårsklubtur), at vi er blevet underfaktureret af tøjfirmaet samt sparet penge til licens for vores hjemmeside.  Vores egenkapital er lige omkring 100.000 kr, bestyrelsen har endnu ikke budgettet for 2023 på plads, men ambitionen er fortsat at nedskrive egenkapitalen ved at prioritere tilbud til medlemmerne.

 

Generalforsamling

Generalforsamlingen er planlagt til 22/3 2023 på Kobberbakke skolen.

Der er tre medlemmer der er på valg, samt der skal findes en ny suppleant, så overvej gerne allerede nu om Bestyrelsesarbejdet kunne være noget for dig.

 

Pokal uddeling

Der var en del medlemmer der havde nomineret klubvenner og der var flest stemmer på:

Christian Gram Larsen som Årets Kaptajn og Jørgen Groth som Årets Ildsjæl

 

Tillykke til dem og tak for indsatsen :)

 

Evt

Holdinddeling og hvordan det ofte påvirker tempoet og stemningen på holdene, når ryttere skifter et hold ned af forskellige årsager. En længere snak men der var enighed om dette :

Fællesskab forpligter – og når man vælger at køre på et hold – uanset niveau, respekterer man den pågældende holdkaptajns anvisninger – også i forhold til tempo.