Velkommen til den nye hjemmeside

02-01-2021

Efter knap 8 år med den gamle hjemmeside er den gået på pension.

Siden var bygget op af moduler leveret af forskellige software udviklere rundt omkring i verden og da vi nu er på vej til en ny webmaster var det en fin anledning til at kigge mod en samlet leverandør af alt hvad vi har behov for.

Megen af den funktionalitet vi er vant til har vi endnu: Udsendelse af mails og sms og tilmelding til arrangementer osv.

For at tilmeldte vises under et arrangement i kalenderen kræver det at den enkelte tillader det i forbindelse med tilmeldingen.
Der er en bug så events vises dobbelt i kalenderen. Det arbejder leverandøren på at rette.

Der mangler også lidt - men sådan er det jo ved et skifte. Mange vil komme til at savne vores FAQ, er jeg sikker på ;-) og man kan ikke længere betale til klubben via Mobile Pay.
Endvidere bliver der ikke foreløbig en altid opdateret medlemsliste. Vi vil arbejde på at der ligger en liste så opdateret som muligt.
Det er ikke længere muligt at logge ind via Facebook.
Hvis du har udlæg skal du fremover sende en mail til ks@naestved-cykel-motion og vedhæfte bilag, notere formålet og oplyse dit navn og adresse samt bankoplysninger. Senere i år vil der komme en løsning der ligner den vi er vant til - med en formular til formålet på hjemmesiden.

Det gamle billedarkiv kommer til senere - den nye side kan ikke for tiden håndtere den måde vi har opbevaret dem på - inddelt i årstal og events.

Lister over udvalg og bestyrelse bliver opdateret når I bliver meldt ind og vi får tildelt de rigtige roller til jer.

Som en ny feature lægger man sine betalingsoplysninger ind ved indmeldelse og disse benyttes så ved fremtidig kontingentbetaling og ved betaling vedr. arrangementer. Ingen andre end medlemmet selv har adgang til kortoplysningerne og til at ændre eller slette disse.

Der er ingen ændringer vedr. klubtøj. Det sker fortsat i en ekstern portal. Lige nu er der ikke åbent for bestilling af tøj.

Vi har nu integreret bogføring og regnskab på hjemmesiden. Det letter arbejdet for kassereren.

Med den nye side følger en mulighed for at administrere "frivillighed". Altså - hvem hjælper med gennemførelse af aktiviteterne. Det vil vi overveje at tage i brug senere.